Udgivelser

Psykologi for Børn er en serie bøger, der findes to versioner af hvert tema. En til børn i alderen 4-8 år og en til børn i alderen 9-13 år.

Bøgerne indeholder små historier, der omhandler et bestemt tema. Historierne følges af et oplæg, der kan inspirere til en samtale med barnet om et svært emne. Anden del af bøgerne henvender sig til de voksne og bidrager med psykologisk viden og indsigt i mekanismerne bag bogens tema. Bøgerne er skrevet i samarbejde med Rikke Mølbak og illustreret af Claes Movin.


Dansk Psykologisk Forlag 2014-2016

"Fleischer og From er formidlingens mestre. Måske er det derfor, at indholdet i bogen virker så almenmenneskeligt og genkendeligt. Bogen er inspirerende, oplysende og saglig. Den kan kun føre til en større vidvinkel hos læseren og kan som sådan fungere som et etisk kompas - ikke blot i arbejdet med børn og unge indenfor autismespekteret, men også i mødet med alle andre børn og unge".

Anne Haven, Dansk Audiologopædi

"Bogen er skrevet i et letforståeligt sprog. Den er baseret på den nyeste forskning og giver et rigtigt godt indblik i de eksekutive funktioners kompleksitet og har samtidig tydelige anvisninger og praktiske råd til, hvordan man kan hjælpe og støtte disse børn og unge".

Charlotte Hjorth, ADHD-foreningen, lokalafdeling Storkøbenhavn/Bornholm

Forestillingsevnen hos børn og unge med autisme er en fagbog skrevet i samarbejde med børneneuropsykolog Anne Vibeke Fleischer. Den giver let tilgængelig viden om den neurologiske og neuropsykologiske anderledeshed, der karakteriserer børn og unge med autisme. 


Dansk Psykologisk Forlag 2021

Den sårbare hjerne. Omsorgssvigt i et neuropsykologisk og neuropædagogisk perspektiv giver ud fra den nyeste forskning på området en lettilgængelig introduktion til hjernens udvikling og funktion, dvs. den grundlæggende viden, der skal til for at kunne forstå de komplekse mekanismer, der er i spil, når barnet og hjernen får utilstrækkelige udviklingsmuligheder.


Dansk psykologisk Forlag 2018

Eksekutive funktioner hos børn og unge er skrevet i samarbejde med børneneuropsykolog Anne Vibeke Fleischer. Bogen giver indsigt i begrebet eksekutive funktioner, herunder problemløsning, sammensatte handlinger og selvkontrol.


Dansk psykologisk Forlag 2015, 2018.


"Et lille opgør med nogle store fordomme.

Børn og unge med autsime er kke uempatske, fastslår ny bog, som har en dejlig postiv tilgang til stort emne og et lettilgængelgt sprog.

(...)

En positiv tilgang fornemmes hele bogen igennem, hvor såvel sprogbrug, som begrebsafklaringer og handletiltag er forklaret og uddybet i et ligefremt og direkte sprog".

Lisbeth Tolstrup, Folkeskolen


"Bogen beskriver den nyeste forskning på området og har alle faggrupper, der arbejder med børn, som målgruppe (...)

Det kræver en målrettet indsats at give et omsorgssvigtet barn de bedste udviklingsmuligheder. ”Måske burde der være mere eksplicit fokus på de kognitive vanskeligheder. Uden dette kan støtten i skolen ende med at være forkert og forventningerne til børnene alt for høje,” konkluderer forfatteren i håbet om at kunne sikre de omsorgssvigtede børn bedre livsbetingelser".

Hanne Lindhardt, MSA, sundhedsplejerske.

Psykologi for Børn er en serie bøger, der findes to versioner af hvert tema. En til børn i alderen 4-8 år og en til børn i alderen 9-13 år.

Bøgerne indeholder små historier, der omhandler et bestemt tema. Historierne følges af et oplæg, der kan inspirere til en samtale med barnet om et svært emne. Anden del af bøgerne henvender sig til de voksne og bidrager med psykologisk viden og indsigt i mekanismerne bag bogens tema. Bøgerne er skrevet i samarbejde med Rikke Mølbak og illustreret af Claes Movin.


Dansk Psykologisk Forlag 2014-2016

Fleischer og From er formidlingens mestre. Måske er det derfor, at indholdet i bogen virker så almenmenneskeligt og genkendeligt. Bogen er inspirerende, oplysende og saglig. Den kan kun føre til en større vidvinkel hos læseren og kan som sådan fungere som et etisk kompas - ikke blot i arbejdet med børn og unge indenfor autismespekteret, men også i mødet med alle andre børn og unge.

Anne Haven, Dansk Audiologopædi

Forestillingsevnen hos børn og unge med autisme er en fagbog skrevet i samarbejde med børneneuropsykolog Anne Vibeke Fleischer. Den giver let tilgængelig viden om den neurologiske og neuropsykologiske anderledeshed, der karakteriserer børn og unge med autisme. 


Dansk Psykologisk Forlag 2021In this paragraph you can write a description of your business, your personal interests, your professional skills - or really whatever you prefer to use this text block for actually. And here comes a repetition: In this paragraph you can write a description of your business, your personal interests, etc.

"Bogen er skrevet i et letforståeligt sprog. Den er baseret på den nyeste forskning og giver et rigtigt godt indblik i de eksekutive funktioners kompleksitet og har samtidig tydelige anvisninger og praktiske råd til, hvordan man kan hjælpe og støtte disse børn og unge."

Charlotte Hjorth, ADHD-foreningen, lokalafdeling Storkøbenhavn/Bornholm

Den sårbare hjerne. Omsorgssvigt i et neuropsykologisk og neuropædagogisk perspektiv giver ud fra den nyeste forskning på området en lettilgængelig introduktion til hjernens udvikling og funktion, dvs. den grundlæggende viden, der skal til for at kunne forstå de komplekse mekanismer, der er i spil, når barnet og hjernen får utilstrækkelige udviklingsmuligheder.


Dansk psykologisk Forlag 2018

Eksekutive funktioner hos børn og unge er skrevet i samarbejde med børneneuropsykolog Anne Vibeke Fleischer. Bogen giver indsigt i begrebet eksekutive funktioner, herunder problemløsning, sammensatte handlinger og selvkontrol.


Dansk psykologisk Forlag 2015


Bogen beskriver den nyeste forskning på området og har alle faggrupper, der arbejder med børn, som målgruppe (...)

Det kræver en målrettet indsats at give et omsorgssvigtet barn de bedste udviklingsmuligheder. ”Måske burde der være mere eksplicit fokus på de kognitive vanskeligheder. Uden dette kan støtten i skolen ende med at være forkert og forventningerne til børnene alt for høje,” konkluderer forfatteren i håbet om at kunne sikre de omsorgssvigtede børn bedre livsbetingelser.

Af Hanne Lindhardt, MSA, sundhedsplejerske.

Psykologi for Børn er en serie bøger, der findes to versioner af hvert tema. En til børn i alderen 4-8 år og en til børn i alderen 9-13 år.

Bøgerne indeholder små historier, der omhandler et bestemt tema. Historierne følges af et oplæg, der kan inspirere til en samtale med barnet om et svært emne. Anden del af bøgerne henvender sig til de voksne og bidrager med psykologisk viden og indsigt i mekanismerne bag bogens tema. Bøgerne er skrevet i samarbejde med Rikke Mølbak og illustreret af Claes Movin.


Dansk Psykologisk Forlag 2014-2016

Fleischer og From er formidlingens mestre. Måske er det derfor, at indholdet i bogen virker så almenmenneskeligt og genkendeligt. Bogen er inspirerende, oplysende og saglig. Den kan kun føre til en større vidvinkel hos læseren og kan som sådan fungere som et etisk kompas - ikke blot i arbejdet med børn og unge indenfor autismespekteret, men også i mødet med alle andre børn og unge.

Anne Haven, Dansk Audiologopædi

Forestillingsevnen hos børn og unge med autisme er en fagbog skrevet i samarbejde med børneneuropsykolog Anne Vibeke Fleischer. Den giver let tilgængelig viden om den neurologiske og neuropsykologiske anderledeshed, der karakteriserer børn og unge med autisme. 


Dansk Psykologisk Forlag 2021

"Bogen er skrevet i et letforståeligt sprog. Den er baseret på den nyeste forskning og giver et rigtigt godt indblik i de eksekutive funktioners kompleksitet og har samtidig tydelige anvisninger og praktiske råd til, hvordan man kan hjælpe og støtte disse børn og unge."

Charlotte Hjorth, ADHD-foreningen, lokalafdeling Storkøbenhavn/Bornholm

Den sårbare hjerne. Omsorgssvigt i et neuropsykologisk og neuropædagogisk perspektiv giver ud fra den nyeste forskning på området en lettilgængelig introduktion til hjernens udvikling og funktion, dvs. den grundlæggende viden, der skal til for at kunne forstå de komplekse mekanismer, der er i spil, når barnet og hjernen får utilstrækkelige udviklingsmuligheder.


Dansk psykologisk Forlag 2018

Eksekutive funktioner hos børn og unge er skrevet i samarbejde med børneneuropsykolog Anne Vibeke Fleischer. Bogen giver indsigt i begrebet eksekutive funktioner, herunder problemløsning, sammensatte handlinger og selvkontrol.


Dansk psykologisk Forlag 2015


Bogen beskriver den nyeste forskning på området og har alle faggrupper, der arbejder med børn, som målgruppe (...)

Det kræver en målrettet indsats at give et omsorgssvigtet barn de bedste udviklingsmuligheder. ”Måske burde der være mere eksplicit fokus på de kognitive vanskeligheder. Uden dette kan støtten i skolen ende med at være forkert og forventningerne til børnene alt for høje,” konkluderer forfatteren i håbet om at kunne sikre de omsorgssvigtede børn bedre livsbetingelser.

Af Hanne Lindhardt, MSA, sundhedsplejerske.