Undervisning & Supervision

Undervisning & Supervision

Undervisning


SupervisionUndervisning i WISC-V


Undervisning i WPPSI-IV


Undervisning i børneneuropsykologi på specialistniveau


Undervisning i børneneuropsykologiske emner, fx:

Hjernens udvikling og funktion

Eksekutive funktioner

Arbejdshukommelse

Omsorgssvigt og hjerneforandringer


Undervisning i neuropædagogik


Efter aftaleUddannelsessupervision af psykologer med henblik på autorisation

Forløb på 40 timer eller efter aftale.

Individuelt eller i gruppe.

Pris for individuel supervision: 1050 kr. pr. time.

Pris for gruppesupervision: 1400 kr. pr. time.

Uddannelsessupervision med henblik på specialistgodkendelse

Efter aftale

Individuelt eller i gruppe.

Supervision af andre faggrupper

Eksempelvis pædagoger, lærere, socialrådgivere.

Klinisk almenpsykologisk eller neuropædagogisk indgangsvinkel.

Supervision af plejefamilier

I Hvidovre eller i hjemmet hos plejefamilien efter aftale.


Faglig sparring/rådgivning

Efter aftale.