Undersøgelser

Psykologiske undersøgelser

Neuropsykologisk undersøgelse


Børnepsykologisk undersøgelseNeuropsykologisk undersøgelse


En neuropsykologisk undersøgelse kan foretages når barnets eller den unges kognitive styrker og svagheder ønskes belyst. Der kan laves undersøgelse af specifikke områder, eksempelvis eksekutive funktioner, eller der kan laves generelle undersøgelser, hvor alle kognitive domæner afdækkes.


Prisen for en neuropsykologisk undersøgelse afhænger af omfanget. En større undersøgelse, inklusiv en grundig skriftlig rapport med anbefalinger, tager normalt omkring 20  timer. Timeprisen  er  1050 kr.


Børnepsykologisk undersøgelse

En børnenpsykologisk undersøgelse omfatter en vurdering af barnets  eller den unges generelle kognitive færdigheder (intelligens) og/eller en vurdering af det social-kogitive funktionsniveau. Undersøgelsen kan også omfatte en vurdering af barnets følelsesmæssige tilstand og trivsel samt eventuelt vurdering af  tilknytning.


En børnepsykologisk vurdering kan foretages  på børn  i  alle aldre, inklusiv småbørn.


Prisen for en børnepsykologisk undersøgelse afhænger af omfanget.  En større undersøgelse, inklusiv en grundig skriftlig rapport, tager normalt omkring 20 timer. En undersøgelse af intelligens tager  5 timer, inklusiv rapport på to sider. 


 


Faser i undersøgelsen1

Henvendelse

Privatpersoner, institutioner, kommuner eller andre kan henvende sig for en drøftelse af en mulig psykologisk undersøgelse.

2

Aftale

Der indgås konkret aftale om undersøgelsens omfang. Der fremsendes sagsakter til brug i undersøgelsen, hvis dette er relevant.

3

Undersøgelse

Undersøgelsen foregår i Hvidovre, med mindre andet er aftalt. Hvis undersøgelsen foregår et andet sted tillægges timer brugt på transport. Der kræves som regel 2-3 besøg afhængig af undersøgelsens omfang.

4

Rapportskrivning

Efter undersøgelse/testning udfærdiges en rapport med en vurdering samt anbefalinger. Der går som regel omkring en måned fra sidste undersøgelsesdag til den færdige rapport foreligger.

5

Tilbagemelding

Efter endt undersøgelsesforløb kan det aftales at der afholdes et møde med henblik på tilbagemelding til forældre/barn eller andre efter aftale.