Udgivelser

Børneneuropsykolog


Psykologi for Børn er en serie bøger beregnet til børn og deres voksne. Der findes to versioner af hvert tema, en til børn i alderen 4-8 år og en til børn i alderen 9-13 år.

Bøgerne indeholder små historier, der omhandler et bestemt tema. Historierne følges af et oplæg, der kan inspirere til en samtale med barnet om et svært emne.

Anden del af bøgerne henvender sig til de voksne og bidrager med psykologisk viden og indsigt i mekanismerne bag bogens tema. Formålet er at give den voksne læser en forståelse af, hvordan barnet kan opleve sig selv. Desuden sigtes mod at give gode ideer til at hjælpe barnet med forslag til konkrete handlemuligheder. Bøgerne er skrevet i samarbejde med Rikke Mølbak og illustreret af Claes Movin

Eksekutive funktioner hos børn og unge er en fagbog skrevet i samarbejde med Anne Vibeke Fleischer. Bogen henvender sig til psykologer, lærere, pædagoger og andre med interesse for eksekutive dysfunktioner set i et udviklingsperspektiv.

Den sårbare hjerne. Omsorgssvigt i et neuropsykologisk og neuropædagogisk perspektiv giver ud fra den nyeste forskning på området en lettilgængelig introduktion til hjernens udvikling og funktion, dvs. den grundlæggende viden, der skal til for at kunne forstå de komplekse mekanismer, der er i spil, når barnet og hjernen får utilstrækkelige udviklingsmuligheder.


Bogen indeholder desuden en grundig definition og forståelse af giftig stress og omsorgssvigt samt et fokus på hvilke konsekvenser utilstrækkelig omsorg kan have hos børn og unge – både hjerneforandringer og kognitive og følelsesmæssige følger.


Bogens sidste del beskriver, hvordan omsorgssvigt og giftig stress kan forebygges og opspores – og hvordan følgerne af omsorgssvigt kan behandles. Bogen henvender sig til alle fagpersoner, der er interesserede i hvad omsorgssvigt og understimulering kan betyde for den udviklende hjerne.