Supervision & rådgivning »

 

Børneneuropsykolog Käte From har mangeårig er-
faring med supervision af psykologer under autorisation eller i et specialistuddannelsesforløb.
 
Desuden ydes supervision af andre fagpersoner eller tværfaglige personalegrupper, som for eksempel pædagoger, fysio- og ergoterapeuter og lærere.
Der ydes endvidere rådgivning/supervision til forældre og plejefamilier.
 
Supervisionen tilrettelægges efter supervisandernes behov og i forhold til deltagerantal og formål med supervisionen.
 

 

Samtaleforløb »

 
Käte From tilbyder kortere eller længerevarende samtaleforløb med børn og unge. Dette kan for eksempel være i relation til angst/depression, adfærdsmæssige eller sociale vanskeligheder, kognitiv træning eller tic-kontrollerende træning i forbindelse med Tourettes syndrom. Rådgivning og samtale ydes også som konkret skolemæssige/studierelateret støtte for børn og unge med kognitive vanskeligheder.
 
Der tilbydes desuden forløb for forældre og søskende. Dette kan for eksempel være i form af konkret information (psykoedukation) rettet mod specifikke problemstillinger eller i form af en slags coaching i forhold til opdragelse af børn med kognitive vanskeligheder.
 
Endelig tilbydes psykologsamtaler med børn, forældre og/eller familier rettet mod følelsesmæssige og mere eksistentielle problemstillinger som for eksempel sorg.
 
 
 

 

Individuel supervision og supervision i gruppe »

 

Supervisionen tilrettelægges efter aftale som individuel eller gruppesupervision.

 

 

Samtaleforløb »

 

Käte From tilbyder samtaleforløb individuelt eller i gruppe for børn, unge og familier. 

 

 

Rådgivning af forældre og fagpersoner »

 

Pædagogisk rådgivning til forældre i forbindelse med specifikke problemstillinger hos barnet/den unge.

 

Desuden tilbydes rådgivning til fagpersoner i forhold til  konkrete sagsproblematikker.

 

 

Hvor foregår samtalerne? »

 

Samtalerne foregår i kliniklokale i Hvidovre. Alternativt på supervisandernes arbejdsplads/ i hjemmet hos familien efter aftale.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

katefrom@neuropsyk.net • Medlem af Dansk psykologforening •

 

Käte From er godkendt supervisor i børneneuropsykologi.

 

Børneneuropsykolog Käte From