Velkommen »

 

Käte From er børneneuropsykolog og har erfaring

med børn og unge med neuropsykologiske vanskeligheder, herunder ADHD, Tourette, autismespektrumforstyrrelser, udviklingsforstyrrelser samt medfødt og erhvervet hjerneskade. Desuden behandles børn og unge med adfærdsvanskeligheder og/eller følelsesmæssige problemstillinger som angst og depression. Endelig laves forældrekompetencevurderinger og børneundersøgelser.

 

 

 

Käte From udfører neuropsykologiske og almenpsykologiske udredninger på børn, unge og voksne, tilbyder samtaleforløb, vejledning samt pædagogisk-psykologisk rådgivning til forældre eller andre.

Desuden varetages gruppeforløb efter aftale.

 

Supervision tilbydes psykologer under videreuddannelse i forhold til enten autorisation eller specialist. Desuden tilbydes rådgivning/vejledning af forældre, plejefamilier og fagpersoner.

 

Käte From er ekstern lektor på Københavns Universitet, hvor hun underviser i børneneuropsykologi. Kurser og temadage for psykologer, pædagoger, lærere eller andre fagpersoner arrangeres efter aftale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktoplysninger »

 

Email:

katefrom@neuropsyk.net

 

Telefon:

20 46 73 82

 

 

Klinik »

 

Undersøgelse og samtaler finder sted i kliniklokale i Hvidovre. Efter aftale kan mødet også finde sted i hjemmet/skole. 

 

 

Betaling »

 

Klinikken har ikke overenskomst med Den Offentlige Sygesikring, og henvisning fra lægen er ikke nødvendig. Udgifterne kan ofte dækkes, hvis der er tegnet en privat sundhedsforsikring, eller i visse tilfælde efter nærmere aftale med Kommunen.

 

 

 

Links »

 

Information om erhvervet hjerneskade:

www.børnehjernekassen.dk

 

Børneneuropsykolog Bente Underbjerg (Århus):

www.benteunderbjerg.dk

 

Børneneuropsykolog Anne Vibeke Fleischer:

fleischer@neuropsyk.net

 

 

 

 

Kontakt: katefrom@neuropsyk.net • Medlem af Dansk Psykologforening •

 

 Käte From er uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 1999.

Hun er autoriseret af Psykolognævnet og godkendt som specialist og supervisor i klinisk børneneuropsykologi.

 

 

 

Børneneuropsykolog Käte From